Achterban Ondernemingsraad

Achterban ondernemingsraad betrekken. Het betrekken en communiceren met de achterban is cruciaal voor de effectiviteit. En daarnaast ook cruciaal voor de legitimiteit van de ondernemingsraad (OR). Hier zijn enkele suggesties over hoe de OR het beste met de achterban kan omgaan: Tot slot achterban ondernemingsraad Herinner altijd dat de rol van de OR is om…

Kandidaten Ondernemingsraad

Kandidaten ondernemingsraad, wat staat er in de WOR? Over kandidaten ondernemingsraad staat in de WOR het volgende. Volgens de WOR kunnen in principe alle medewerkers zich kandidaat stellen voor de ondernemingsraad. Er zijn echter enkele specifieke vereisten en uitzonderingen. Vereisten: Uitzonderingen: Let op dat de specifieke vereisten en uitzonderingen kunnen variëren afhankelijk van de bedrijfsgrootte…

Stemmen OR-verkiezingen

Stemmen OR-verkiezingen. Ondernemingsraad (OR) verkiezingen zijn een belangrijk onderdeel van de democratische werking binnen een bedrijf of organisatie. Bij OR-verkiezingen mogen in principe alle werknemers van het bedrijf of de organisatie hun stem uitbrengen. Dit omvat fulltime werknemers, parttime werknemers, en in sommige gevallen zelfs tijdelijke of contractwerknemers. Er kunnen echter beperkingen zijn, afhankelijk van…

Organiseren OR-verkiezingen

Organiseren OR-verkiezingen kan een belangrijk proces zijn om vertegenwoordigers te kiezen die de belangen van de werknemers binnen een organisatie zullen behartigen. Hieronder vind je de stappen om ondernemingsraadverkiezingen te organiseren: Conclusie Organiseren OR-verkiezingen Het organiseren van ondernemingsraadverkiezingen vereist een zorgvuldige planning en uitvoering om ervoor te zorgen dat het proces eerlijk en transparant verloopt.…

Instellen OR bij meerdere BV’s, moet dat?

Het instellen van een Ondernemingsraad (OR) bij meerdere BV’s hangt af van verschillende factoren zoals het aantal werknemers en de structuur van de bedrijven. Volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in Nederland moet elke organisatie met 50 of meer werknemers een Ondernemingsraad (OR) hebben. Het kan zijn dat elk van de BV’s afzonderlijk minder…

Oprichten OR

Oprichten OR, hoe ga je te werk? Een ondernemingsraad (OR) is een representatief orgaan van werknemers binnen een organisatie. Het is een belangrijk middel voor medezeggenschap. En stelt werknemers in staat om invloed uit te oefenen op het beleid en de besluitvorming van de organisatie. Hieronder volgt een stappenplan voor het oprichten van een ondernemingsraad.…

Zittingsduur OR

De zittingsduur van de ondernemingsraad (OR) kan variëren afhankelijk van de regelgeving in het land. En daarnaast de specifieke afspraken die zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement of de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Over het algemeen is de zittingsduur van een OR-lid echter tussen de twee en vier jaar. In Nederland, bijvoorbeeld, is de standaard in de…

Raad van Commissarissen (RvC)

Een Raad van Commissarissen (RvC) is een orgaan binnen een organisatie, meestal een onderneming of een stichting, dat toezicht houdt op het bestuur en de algemene gang van zaken. De RvC fungeert als een soort toezichthoudend en adviserend orgaan en heeft als doel het waarborgen van een goed bestuur en het beschermen van de belangen…

Wie kunnen er in de ondernemingsraad?

Wat fantastisch dat je geïnteresseerd bent in de Ondernemingsraad (OR) en de mensen die hierin zitting kunnen nemen. De OR speelt een essentiële rol in het waarborgen van de belangen van werknemers binnen een organisatie. Maar, wie kunnen in de ondernemingsraad? Laten we beginnen! De Ondernemingsraad is een medezeggenschapsorgaan dat is opgericht om de belangen…

Direct opheffen ondernemingsraad, mag dat?

In de hedendaagse zakenwereld is het essentieel dat werknemers een stem hebben in beslissingen die hun werk en de werkplek beïnvloeden. Dit is waar de Ondernemingsraad (OR) om de hoek komt kijken. Echter, je vraagt je misschien af: is de OR altijd verplicht? Direct opheffen ondernemingsraad, mag de werkgever een OR meteen opheffen wanneer er…

Uit hoeveel OR-leden moet een ondernemingsraad bestaan?

Een ondernemingsraad (OR) is een belangrijk orgaan binnen een bedrijf of organisatie dat de belangen van de medewerkers vertegenwoordigt. Een van de vragen die vaak opkomt bij het vormen van een OR is het aantal leden dat deze raad moet hebben. Het wettelijk vastgestelde aantal OR-leden is afhankelijk van de grootte van de organisatie en…

Wanneer is een ondernemingsraad verplicht?

Een ondernemingsraad (OR) is een belangrijk orgaan binnen een organisatie dat de belangen van het personeel behartigt. Het is een vorm van medezeggenschap waarbij werknemers inspraak hebben in het beleid en de gang van zaken binnen de onderneming. De vraag wanneer een ondernemingsraad verplicht is, hangt af van verschillende factoren. In Nederland is de Wet…