Tellen vrijwilligers mee bij bepalen verplichting oprichten ondernemingsraad?

Organisaties met veel vrijwilligers lopen tegen deze vraag aan. Zij hebben bijvoorbeeld 30 medewerkers in vaste loondienst en nog eens 40 vrijwilligers die regelmatig werk voor de organisatie verrichten. De vraag is wanneer ben je als organisatie verplicht een ondernemingsraad op te richten, als je door het aantal vrijwilligers de grens van 50 werknemers passeert.…

OR commissie oprichten

Stappenplan voor het Oprichten van een Commissie door de Ondernemingsraad Inleiding OR commissie oprichten Een OR commissie oprichten kan de invloed van de ondernemingsraad vergroten. De ondernemingsraad (OR) speelt een cruciale rol in de vertegenwoordiging van werknemers binnen een organisatie. Een van de manieren waarop de OR zijn effectiviteit kan vergroten, is door het oprichten…

Bevoegdheden EOR

Bevoegdheden EOR. De Europese Ondernemingsraad (EOR) is een orgaan dat is opgericht om werknemers in multinationale ondernemingen binnen de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) te vertegenwoordigen. De EOR is bedoeld om werknemers te informeren. En werknemers te raadplegen over grensoverschrijdende kwesties die van invloed zijn op hun werk. Bevoegdheden EOR De…

Inhoud OR-reglement

De WOR, oftewel de Wet op de ondernemingsraden in Nederland, stelt bepaalde eisen aan de inhoud van het OR-reglement. Het OR-reglement bevat de werkwijze en procedures van de ondernemingsraad (OR). Volgens de WOR moeten in ieder geval de volgende zaken in de inhoud van het OR-reglement worden opgenomen: Het is belangrijk dat het OR-reglement in…

Uitzendkrachten en stemrecht ondernemingsraad

Uitzendkrachten en stemrecht ondernemingsraad, hoe zit dat? In Nederland regelt de Wet op de ondernemingsraden (WOR) het onderwerp uitzendkrachten en stemrecht ondernemingsraad. Volgens de WOR hebben uitzendkrachten onder bepaalde voorwaarden ook stemrecht voor de ondernemingsraad van het inlenende bedrijf. Deze regels zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat uitzendkrachten, die een significant deel van de…

Achterban Ondernemingsraad

Achterban ondernemingsraad betrekken. Het betrekken en communiceren met de achterban is cruciaal voor de effectiviteit. En daarnaast ook cruciaal voor de legitimiteit van de ondernemingsraad (OR). Hier zijn enkele suggesties over hoe de OR het beste met de achterban kan omgaan: Tot slot achterban ondernemingsraad Herinner altijd dat de rol van de OR is om…

Kandidaten Ondernemingsraad

Kandidaten ondernemingsraad, wat staat er in de WOR? Over kandidaten ondernemingsraad staat in de WOR het volgende. Volgens de WOR kunnen in principe alle medewerkers zich kandidaat stellen voor de ondernemingsraad. Er zijn echter enkele specifieke vereisten en uitzonderingen. Vereisten: Uitzonderingen: Let op dat de specifieke vereisten en uitzonderingen kunnen variĆ«ren afhankelijk van de bedrijfsgrootte…

Stemmen OR-verkiezingen

Stemmen OR-verkiezingen. Ondernemingsraad (OR) verkiezingen zijn een belangrijk onderdeel van de democratische werking binnen een bedrijf of organisatie. Bij OR-verkiezingen mogen in principe alle werknemers van het bedrijf of de organisatie hun stem uitbrengen. Dit omvat fulltime werknemers, parttime werknemers, en in sommige gevallen zelfs tijdelijke of contractwerknemers. Er kunnen echter beperkingen zijn, afhankelijk van…

Organiseren OR-verkiezingen

Organiseren OR-verkiezingen kan een belangrijk proces zijn om vertegenwoordigers te kiezen die de belangen van de werknemers binnen een organisatie zullen behartigen. Hieronder vind je de stappen om ondernemingsraadverkiezingen te organiseren: Conclusie Organiseren OR-verkiezingen Het organiseren van ondernemingsraadverkiezingen vereist een zorgvuldige planning en uitvoering om ervoor te zorgen dat het proces eerlijk en transparant verloopt.…

Instellen OR bij meerdere BV’s, moet dat?

Het instellen van een Ondernemingsraad (OR) bij meerdere BV’s hangt af van verschillende factoren zoals het aantal werknemers en de structuur van de bedrijven. Volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in Nederland moet elke organisatie met 50 of meer werknemers een Ondernemingsraad (OR) hebben. Het kan zijn dat elk van de BV’s afzonderlijk minder…

Oprichten OR

Oprichten OR, hoe ga je te werk? Een ondernemingsraad (OR) is een representatief orgaan van werknemers binnen een organisatie. Het is een belangrijk middel voor medezeggenschap. En stelt werknemers in staat om invloed uit te oefenen op het beleid en de besluitvorming van de organisatie. Hieronder volgt een stappenplan voor het oprichten van een ondernemingsraad.…

Zittingsduur OR

De zittingsduur van de ondernemingsraad (OR) kan variĆ«ren afhankelijk van de regelgeving in het land. En daarnaast de specifieke afspraken die zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement of de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Over het algemeen is de zittingsduur van een OR-lid echter tussen de twee en vier jaar. In Nederland, bijvoorbeeld, is de standaard in de…