Pilot wijziging uren afdelingsmanager

Over een pilot wijziging uren afdelingsmanager werd mij het volgende gevraagd: De functie Afdeling Manager wordt ingevuld 5 dagen-38uur. Wij als OR zouden dit willen verlagen naar 4 dagen-32uur. Hier zijn wij als OR al 3 jaar lang mee bezig om dit voor elkaar te krijgen. Nu zijn wij als OR erachter gekomen dat er…

Is een OR-reglement verplicht?

Ja, een OR-reglement is verplicht volgens artikel 8 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het artikel luidt als volgt: “De ondernemingsraad stelt een reglement vast waarin zijn werkwijze nader wordt geregeld. Het reglement behoeft de goedkeuring van de ondernemer.” Dit betekent dat de ondernemingsraad (OR) verplicht is om een reglement op te…

Ambtelijk Secretaris OR

Ambtelijk Secretaris OR: Een essentiĆ«le rol binnen de organisatie Inleiding De Ambtelijk Secretaris van de Ondernemingsraad (OR) speelt een cruciale rol binnen elke organisatie waar een OR aanwezig is. In dit artikel bespreken we wat een Ambtelijk Secretaris OR doet, waarom deze functie zo belangrijk is, en hoe iemand een goede Ambtelijk Secretaris kan worden.…

Uren Vergoeding OR

Uren vergoeding OR, hoe zit dat? De ondernemingsraad en de commissies van die raad vergaderen zoveel mogelijk tijdens de normale arbeidstijd (art. 17:2 WOR). De leden van de ondernemingsraad en de commissies krijgen hun loon doorbetaald als ze niet kunnen werken omdat ze een vergadering bijwonen (art. 17:3 WOR). Onder de vergadertijd vallen de voorbereiding…

Tellen vrijwilligers mee bij bepalen verplichting oprichten ondernemingsraad?

Organisaties met veel vrijwilligers lopen tegen deze vraag aan. Zij hebben bijvoorbeeld 30 medewerkers in vaste loondienst en nog eens 40 vrijwilligers die regelmatig werk voor de organisatie verrichten. De vraag is wanneer ben je als organisatie verplicht een ondernemingsraad op te richten, als je door het aantal vrijwilligers de grens van 50 werknemers passeert.…

OR commissie oprichten

Stappenplan voor het Oprichten van een Commissie door de Ondernemingsraad Inleiding OR commissie oprichten Een OR commissie oprichten kan de invloed van de ondernemingsraad vergroten. De ondernemingsraad (OR) speelt een cruciale rol in de vertegenwoordiging van werknemers binnen een organisatie. Een van de manieren waarop de OR zijn effectiviteit kan vergroten, is door het oprichten…

Bevoegdheden EOR

Bevoegdheden EOR. De Europese Ondernemingsraad (EOR) is een orgaan dat is opgericht om werknemers in multinationale ondernemingen binnen de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) te vertegenwoordigen. De EOR is bedoeld om werknemers te informeren. En werknemers te raadplegen over grensoverschrijdende kwesties die van invloed zijn op hun werk. Bevoegdheden EOR De…

Inhoud OR-reglement

De WOR, oftewel de Wet op de ondernemingsraden in Nederland, stelt bepaalde eisen aan de inhoud van het OR-reglement. Het OR-reglement bevat de werkwijze en procedures van de ondernemingsraad (OR). Volgens de WOR moeten in ieder geval de volgende zaken in de inhoud van het OR-reglement worden opgenomen: Het is belangrijk dat het OR-reglement in…

Uitzendkrachten en stemrecht ondernemingsraad

Uitzendkrachten en stemrecht ondernemingsraad, hoe zit dat? In Nederland regelt de Wet op de ondernemingsraden (WOR) het onderwerp uitzendkrachten en stemrecht ondernemingsraad. Volgens de WOR hebben uitzendkrachten onder bepaalde voorwaarden ook stemrecht voor de ondernemingsraad van het inlenende bedrijf. Deze regels zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat uitzendkrachten, die een significant deel van de…

Achterban Ondernemingsraad

Achterban ondernemingsraad betrekken. Het betrekken en communiceren met de achterban is cruciaal voor de effectiviteit. En daarnaast ook cruciaal voor de legitimiteit van de ondernemingsraad (OR). Hier zijn enkele suggesties over hoe de OR het beste met de achterban kan omgaan: Tot slot achterban ondernemingsraad Herinner altijd dat de rol van de OR is om…

Kandidaten Ondernemingsraad

Kandidaten ondernemingsraad, wat staat er in de WOR? Over kandidaten ondernemingsraad staat in de WOR het volgende. Volgens de WOR kunnen in principe alle medewerkers zich kandidaat stellen voor de ondernemingsraad. Er zijn echter enkele specifieke vereisten en uitzonderingen. Vereisten: Uitzonderingen: Let op dat de specifieke vereisten en uitzonderingen kunnen variĆ«ren afhankelijk van de bedrijfsgrootte…

Stemmen OR-verkiezingen

Stemmen OR-verkiezingen. Ondernemingsraad (OR) verkiezingen zijn een belangrijk onderdeel van de democratische werking binnen een bedrijf of organisatie. Bij OR-verkiezingen mogen in principe alle werknemers van het bedrijf of de organisatie hun stem uitbrengen. Dit omvat fulltime werknemers, parttime werknemers, en in sommige gevallen zelfs tijdelijke of contractwerknemers. Er kunnen echter beperkingen zijn, afhankelijk van…