Het gat tussen lonen van mannen en vrouwen

Het gat tussen lonen van mannen en vrouwen

Europa wil een stokje steken voor het gat tussen lonen van mannen en vrouwen. Daarom is het verplicht voor ondernemingen met meer dan tweehonderdvijftig werknemers de lonen te publiceren. Daarnaast publiceert de onderneming een benchmark. Zodat je de lonen daarmee kunt vergelijken. En als de lonen van de onderneming meer dan vijf procent afwijken van…

Politiek primaat, waar ligt de grens?

Politiek primaat, waar ligt de grens?

De overheid neemt een aparte positie in, als het om de ondernemingsraad gaat. Overheidsondernemers kunnen schermen met het politiek primaat. Nu is de vraag. Politiek primaat, waar ligt de grens? In dit artikel ga ik hier op in. Het politiek primaat kan de ondernemingsraad erg in zijn handelen beperken. Als de bestuurder geen bemoeienis van…

Zijn vrijwilligersorganisaties verplicht een OR op te richten?

Zijn vrijwilligersorganisaties verplicht een OR op te richten?

Er zijn meerdere organisaties waar alleen vrijwilligers werken. En die organisaties kunnen ook zo groot zijn, dat er meer dan vijftig medewerkers werken. Nu is de vraag. Zijn vrijwilligersorganisaties verplicht een OR op te richten? Om een antwoord te vinden lees ik eerst artikel 2 van de wet op de ondernemingsraden. In dit artikel staat…