Overdracht van de zeggenschap over de onderneming

Overdracht van de zeggenschap over de onderneming

Overdracht van de zeggenschap over de onderneming is een onderwerp waarop het adviesrecht van toepassing is. Dat blijk uit artikel 25:1.a WOR. Overdracht van de zeggenschap over de onderneming, wanneer spreek je daarvan? Heel simpel gezegd is hiervan sprake als een natuurlijk persoon of een rechtspersoon de onderneming overdraagt aan een ander. Er zijn verschillende…

Nietigheid inroepen of niet?

Nietigheid inroepen of niet? Dat is een zware beslissing die de ondernemingsraad niet zomaar neemt. Nietigheid inroepen, wanneer kan dit? Er zijn verschillende redenen waarom een ondernemingsraad een besluit nietig kan verklaren. De bestuurder heeft geen instemming gevraagd, terwijl dit wel moest. De ondernemingsraad heeft niet ingestemd, maar de bestuurder gaat wel over tot uitvoering…

Scholing Werknemers

scholing werknemers

Scholing werknemers is een artikel over de invoering van artikel dertien EU richtlijn “transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden”. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer de werkgever op grond van het Unierecht of het nationale recht of collectieve overeenkomsten verplicht is zijn werknemers een opleiding te verstrekken om het werk waarvoor zij zijn aangeworven uit te voeren,…

Relatie tussen OR, GOR en COR

Relatie tussen OR GOR en COR

Hoe zit het met de relatie tussen OR, GOR en COR? In zijn algemeenheid werd deze vraag vandaag aan mij gesteld. Een interessant onderwerp. Voor de beeldvorming zie je hieronder een simpele weergave van de situatie relatie tussen OR, GOR en COR.

OR Verkiezingen

or verkiezingen

OR verkiezingen houdt een ondernemingsraad wanneer de zittingstermijn voor OR-leden eindigt. Of als een OR-lid tussentijds vertrekt en er zijn geen reservekandidaten. De OR-leden waarvan de zittingstermijn eindigt, kunnen zich vaak herkiesbaar stellen. Hoe vaak OR-leden zich herkiesbaar kunnen stellen is te lezen in het OR-reglement. In dit reglement staat hoe de ondernemingsraad de verkiezingen…

Is adviesrecht van toepassing bij een verhuizing?

adviesrecht verhuizing

Adviesrecht verhuizing, een combinatie waar veel over te schrijven valt. In artikel 25, lid 1 sub f van de wet op de ondernemingsraden staat het volgende. f. wijziging van de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent; Bij veel onderwerpen in artikel 25 WOR staat het woord “belangrijke”. Maar dat is bij sub f niet…

OR-werk is werk

or-werk is werk

OR-werk is werk. De ondernemingsraad heeft zwaarwegende taken. Taken die je niet zonder tijd, faciliteiten, kennis en kunde uit kunt voeren. Daarom heeft de OR onder andere het recht om gebruik te maken van de faciliteiten die binnen de onderneming aanwezig zijn. Dit blijkt uit artikel 17:1 WOR: De ondernemer is verplicht de ondernemingsraad, de…

Mag een onderneming vaccinatie verplicht stellen?

Mag een onderneming vaccinatie verplicht stellen?

Mag een onderneming vaccinatie verplicht stellen? Dat is de grote vraag die op dit moment speelt. Leaseplan heeft tegen zijn medewerkers gezegd dat zij thuis moeten blijven als zij niet gevaccineerd zijn. Gelijk ontstond er grote ophef bij de vakbonden. En dat terwijl Leaseplan werknemers niet vraagt of zij zich hebben gevaccineerd. Veel juristen schermen…

Wat kan de OR met ziekteverzuim doen?

Wat kan de OR met ziekteverzuim doen?

Wat kan de OR met ziekteverzuim doen? Het antwoord op deze vraag vind je in onderstaande tekst. Krachtens artikel 28 WOR is het de taak van de ondernemingsraad om arbeidsomstandigheden te bevorderen. Daarbij hoort ook het ziekteverzuim binnen de onderneming, voor zover dit werk gerelateerd is. Want de OR kan er weinig aan doen als…

Het gat tussen lonen van mannen en vrouwen

Het gat tussen lonen van mannen en vrouwen

Europa wil een stokje steken voor het gat tussen lonen van mannen en vrouwen. Daarom is het verplicht voor ondernemingen met meer dan tweehonderdvijftig werknemers de lonen te publiceren. Daarnaast publiceert de onderneming een benchmark. Zodat je de lonen daarmee kunt vergelijken. En als de lonen van de onderneming meer dan vijf procent afwijken van…

Politiek primaat, waar ligt de grens?

Politiek primaat, waar ligt de grens?

De overheid neemt een aparte positie in, als het om de ondernemingsraad gaat. Overheidsondernemers kunnen schermen met het politiek primaat. Nu is de vraag. Politiek primaat, waar ligt de grens? In dit artikel ga ik hier op in. Het politiek primaat kan de ondernemingsraad erg in zijn handelen beperken. Als de bestuurder geen bemoeienis van…

Zijn vrijwilligersorganisaties verplicht een OR op te richten?

Zijn vrijwilligersorganisaties verplicht een OR op te richten?

Er zijn meerdere organisaties waar alleen vrijwilligers werken. En die organisaties kunnen ook zo groot zijn, dat er meer dan vijftig medewerkers werken. Nu is de vraag. Zijn vrijwilligersorganisaties verplicht een OR op te richten? Om een antwoord te vinden lees ik eerst artikel 2 van de wet op de ondernemingsraden. In dit artikel staat…