Instemmingsplicht OR

Instemmingsplicht OR

Instemmingsplicht OR is een term die men gebruikt om aan te geven dat een werkgever verplicht is om de instemming van de ondernemingsraad (OR) te verkrijgen voordat de bestuurder een beslissing neemt. Dit is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), die geldt voor alle ondernemingen met ten minste 50 werknemers in dienst.

De instemmingsplichtige onderwerpen zijn vastgelegd in artikel 27 van de WOR. Hierbij gaat het om besluiten die grote impact hebben op de organisatie en de medewerkers, zoals bijvoorbeeld het invoeren van een nieuwe werkmethode, het wijzigen van arbeidsvoorwaarden of het uitbesteden van werkzaamheden.

Instemmingsplicht OR in de praktijk

Wanneer de werkgever voornemens is een instemmingsplichtig besluit te nemen, moet hij dit schriftelijk aan de OR voorleggen en om instemming vragen. De OR heeft vervolgens een bepaalde termijn om hierover te beslissen. Als de OR instemt met het besluit, kan de werkgever het uitvoeren. Als de OR geen instemming verleent, kan de werkgever het besluit alleen nemen na toestemming van de kantonrechter.

Het doel van de instemmingsplicht is om de medezeggenschap van werknemers te waarborgen en ervoor te zorgen dat belangrijke besluiten niet zonder overleg met de OR worden genomen. Op deze manier kan de OR bijdragen aan een gezonde en constructieve relatie tussen werkgever en werknemers.

Het is belangrijk voor werkgevers om zich bewust te zijn van de instemmingsplicht en hier op de juiste manier mee om te gaan. Het niet naleven van de instemmingsplicht kan leiden tot juridische conflicten en boetes. Daarnaast kan het negeren van de medezeggenschap van werknemers de sfeer op de werkvloer en de prestaties van de organisatie negatief beïnvloeden.

Kortom, de instemmingsplicht is een belangrijk onderdeel van de medezeggenschap van werknemers en kan bijdragen aan een gezonde relatie tussen werkgever en werknemers. Het is daarom van groot belang dat werkgevers zich bewust zijn van hun verplichtingen op dit gebied en hier op de juiste manier mee omgaan.