Nietigheid inroepen of niet?

nietigheid inroepen

Nietigheid inroepen of niet? Dat is een zware beslissing die de ondernemingsraad niet zomaar neemt.

Nietigheid inroepen, wanneer kan dit?

Er zijn verschillende redenen waarom een ondernemingsraad een besluit nietig kan verklaren.

  1. De bestuurder heeft geen instemming gevraagd, terwijl dit wel moest.
  2. De ondernemingsraad heeft niet ingestemd, maar de bestuurder gaat wel over tot uitvoering van het besluit.

De ondernemingsraad kan een besluit nietig verklaren. Maar die nietigverklaring moet binnen 30 dagen nadat de ondernemingsraad kennis heeft genomen van één van bovenstaande feiten verstuurd zijn.

Als de OR een besluit nietig heeft verklaard, dan mag de bestuurder zijn besluit niet uitvoeren. De ondernemingsraad informeert de achterban over de nietigverklaring. Zo weet de achterban dat het besluit van de bestuurder niet uitgevoerd hoeft te worden. Zelfs als de bestuurder erop aandringt, dan hoeft de achterban het besluit niet uit te voeren.

Nietigverklaring versturen, waarom?

Het is natuurlijk de vraag wanneer de ondernemingsraad echt de stap gaat nemen om een besluit nietig te verklaren. Want de OR neemt hiermee het risico dat de relatie met de bestuurder behoorlijke schade oploopt. Dat hoeft niet zo te zijn, maar de mogelijkheid is er. Dus het besluit om nietigheid in te roepen is niet zomaar even genomen. De volgende overwegingen kunnen meespelen.

  1. Het kan zijn dat de bestuurder al vaker de OR passeerde. De bestuurder heeft bijvoorbeeld een paar keer geen advies gevraagd, terwijl dit wel had gemoeten. Of de bestuurder heeft een aantal keer geen instemming gevraagd. Kortom de ondernemingsraad is niet blij met de manier waarop er met hem is omgegaan in het verleden. De OR moet op een gegeven moment ergens een grens trekken. Anders is de ondernemingsraad slechts een speelbal van de bestuurder.
  2. Het onderwerp is voor de ondernemingsraad erg belangrijk. Dat kan elk onderwerp zijn. Maar ik kan mij voorstellen dat als de gezondheid en veiligheid van medewerkers in het geding is, dat de ondernemingsraad een nietigverklaring verstuurd.
  3. De ondernemingsraad heeft van tevoren aangegeven dat hij een instemmingsverzoek verwacht. Maar de bestuurder neemt de ondernemingsraad niet serieus en passeert heel bewust de ondernemingsraad.

Zo kunnen er voor de OR verschillende redenen zijn om de nietigheid van een besluit in te roepen.