OR Verkiezingen

or verkiezingen
or verkiezingen

OR verkiezingen houdt een ondernemingsraad wanneer de zittingstermijn voor OR-leden eindigt. Of als een OR-lid tussentijds vertrekt en er zijn geen reservekandidaten. De OR-leden waarvan de zittingstermijn eindigt, kunnen zich vaak herkiesbaar stellen. Hoe vaak OR-leden zich herkiesbaar kunnen stellen is te lezen in het OR-reglement. In dit reglement staat hoe de ondernemingsraad de verkiezingen regelt.

OR verkiezingen stappen

Er zijn een aantal stappen die een ondernemingsraad moet zetten om verkiezingen te houden. Doorgaans heeft een OR 15 tot 16 weken nodig om het gehele verkiezingstraject af te wikkelen. De stappen die een ondernemingsraad moet zetten:

16 weken voor OR verkiezingen

 1. Als de OR de OR verkiezingen anders wil organiseren dan in het reglement staat, dan zal de ondernemingsraad eerst zijn reglement moeten aanpassen.
 2. De datum vaststellen van het begin van de stemming en van het einde van het stemmen.
 3. Een commissie instellen die de verkiezingen gaat regelen. Hierin moeten mensen zitten die neutraal zijn. Bijvoorbeeld OR-leden die zich niet kandidaat stellen en misschien een collega die niet in de OR zit en ook niet aan de verkiezingen deelneemt.
 4. Vaststellen wat er nodig is om de verkiezingen te realiseren. Denk hierbij aan budget, tijd, stembiljetten, online omgeving, et cetera.
 5. Draaiboek maken met concrete acties, data en verantwoordelijken.
 6. Het kiesregister in orde maken. Bij HRM de namen van de collega’s opvragen die voldoen aan de criteria om te mogen kiezen en/of om zich verkiesbaar te stellen.
 7. Een communicatieplan opstellen voor de verkiezingen. De OR verkiezingen zijn uitermate geschikt om de ondernemingsraad op de kaart te zetten.

13 weken voor de OR verkiezingen

 1. De ondernemingsraad brengt de datum van de verkiezingen en de openingstijden van het stembureau naar buiten.
 2. De namen van de personen in het kiesregister bekend maken.
 3. Vakbonden verzoeken kandidatenlijsten in te leveren.

11 weken voor de OR verkiezingen

 1. De campagne rondom de verkiezingen voorbereiden.

10 weken voor de OR verkiezingen

 1. Een inwerkprogramma opstellen voor de nieuwe OR-leden. Een eerste stap voor nieuwe OR-leden is het volgen van een Basiscursus OR.

6 weken voor de verkiezingen

 1. Contact opnemen met vakbonden om een kandidatenlijst te leveren. En een deadline hiervoor stellen.
 2. Formulieren maken voor de vrije lijsten. Dit zijn formulieren waarop kandidaten zich kunnen intekenen.
 3. De formulieren bekendmaken met de melding dat collega’s zich tot 3 weken voor de verkiezingen aan kunnen melden.

4 weken voor de verkiezingen

 • Voorbereidingen treffen wat betreft inrichting en bezetting van het stembureau.
 • Datum met de bestuurder afspreken waarop nieuwe OR-leden ge├»nstalleerd worden.

3 weken voor de verkiezingen

 1. Deadline voor kandidaten via de vrije lijsten.
 2. Controleren of de lijsten wel valide zijn.
 3. De voorlopige kandidatenlijst bekendmaken.
 4. Bepalen of stemmen nodig is. Stemmen is niet nodig als er evenveel kandidaten als zetels of minder kandidaten zijn dan zetels.

2 weken voor de verkiezingen

 1. Definitieve lijst bekendmaken.
 2. Versturen van de oproepen tot stemmen.

1 week voor verkiezingen

 1. Organisatie van de verkiezingsdag.

De verkiezingsdag

 1. Collega’s erop wijzen dat zij kunnen kiezen.
 2. De uitslag bepalen, nadat de stemming gesloten is.

Na de verkiezingen bekendmaken wie de nieuwe OR-leden zijn.