Rechten OR

rechten or

De ondernemingsraad (OR) heeft verschillende wettelijke rechten die hem in staat stellen om de belangen van de werknemers te behartigen en om invloed uit te oefenen op de besluitvorming binnen de organisatie.

Rechten OR, welke zijn er?

Hieronder volgen de belangrijkste rechten van de OR:

  1. Recht op informatie: De OR heeft recht op informatie over belangrijke besluiten en ontwikkelingen binnen de organisatie. De werkgever is verplicht om de OR tijdig en volledig te informeren over deze zaken.
  2. Recht op overleg: De OR heeft recht op overleg met de werkgever over belangrijke besluiten en ontwikkelingen binnen de organisatie. De werkgever is verplicht om de OR in de gelegenheid te stellen om hierover te overleggen.
  3. Recht op advies: De OR heeft recht op advies over belangrijke besluiten van de werkgever, zoals fusies, reorganisaties en belangrijke investeringen. De werkgever moet het advies van de OR serieus nemen.
  4. Recht op instemming: De OR heeft recht op instemming bij besluiten die direct van invloed zijn op de arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden van de werknemers. De werkgever kan deze besluiten alleen nemen als de OR hiermee instemt.
  5. Recht op scholing: De OR heeft recht op scholing en training om zijn taken goed te kunnen vervullen. De werkgever is verplicht om hiervoor tijd en geld beschikbaar te stellen.
  6. Recht op faciliteiten: De OR heeft recht op faciliteiten, zoals een eigen vergaderruimte en voldoende tijd en middelen om zijn werk goed te kunnen doen.

Waar staan de rechten?

Deze rechten zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en gelden voor alle ondernemingsraden in Nederland. De OR kan deze rechten gebruiken om invloed uit te oefenen op de besluitvorming binnen de organisatie en om de belangen van de werknemers te behartigen.

Het is belangrijk dat de werkgever en de OR goed samenwerken bij het uitoefenen van deze rechten. Een goede samenwerking kan bijdragen aan een constructieve dialoog en aan betere besluitvorming. Het is daarom belangrijk dat de werkgever de OR tijdig en volledig informeert over belangrijke besluiten en ontwikkelingen binnen de organisatie en dat er sprake is van open communicatie tussen beide partijen.