Relatie tussen OR, GOR en COR

Relatie tussen OR GOR en COR
Relatie tussen OR GOR en COR

Hoe zit het met de relatie tussen OR, GOR en COR? In zijn algemeenheid werd deze vraag vandaag aan mij gesteld. Een interessant onderwerp. Voor de beeldvorming zie je hieronder een simpele weergave van de situatie relatie tussen OR, GOR en COR.

relatie tussen OR en GOR schematische weergave
relatie tussen OR en GOR schematische weergave
Wat is het verschil tussen een COR (centrale ondernemingsraad) en een GOR (groepsondernemigsraad)?

Een COR richt je op voor alle ondernemingen die onder de holding vallen. Een GOR richt je op wanneer een deel van de ondernemingen die onder de holding vallen een bepaalde connectie met elkaar hebben.
Een COR is in het bovenstaande geval het medezeggenschapsorgaan voor alle BV’s die onder de holding hangen. En een GOR kan bijvoorbeeld het medezeggenschapsorgaan voor alleen de BV’s A, B en C zijn.

Kunnen een GOR en een OR naast elkaar bestaan?

Ja, dat is mogelijk. Maar of dit goed is voor de medezeggenschap, dat is de vraag. Als de ondernemingen die onder de GOR vallen totaal niets te maken hebben met de onderneming waar de OR het medezeggenschapsorgaan is, dan kan ik mij dat voorstellen. Maar als zij op de één of andere manier samenwerken, of dezelfde naam met een bepaalde toevoeging hanteren, dan ben ik een voorstander van een COR op holding niveau.

Kan de GOR of de OR van de bestaande BV’s het opheffen van de OR van de overgenomen BV afdwingen?

In bijzondere gevallen kan een ondernemingsraad ontbonden worden. En dat kan de kantonrechter doen. Maar dat gebeurt alleen in extreem uitzonderlijke gevallen.
Stel dat BV D meer dan 50 medewerkers zou hebben en ook een ondernemingsraad. Dan kan de GOR of OR van de andere BV’s een ontbinding niet afdwingen. En als de zittingsperiode eindigt, dan moeten er nieuwe verkiezingen gehouden worden. Want de verplichting een OR te hebben blijft bestaan bij 50 of meer medewerkers. Als de BV D een OR heeft, dan is in mijn ogen een COR oprichten voor de gehele holding de beste optie. De COR heeft alleen bevoegdheden betreffende besluiten die meerdere ondernemingen onder holding aangaan. In de COR zitten afgevaardigden van de GOR en de OR van BV D. Daarnaast kun je besluiten dat er ook vertegenwoordigers van andere BV’s in zitten. Zodat elke onderneming, naar verhouding, vertegenwoordigd is in de COR.

Welke bevoegdheden heeft BV D als BV D een OR zou hebben?

Als er geen COR is, dan heeft de OR van BV D alle bevoegdheden die een OR kan hebben. Eigenlijk als het ware dat de BV D niet onder een holding zou vallen, maar compleet zelfstandig zonder overkoepelende organisatie. De GOR blijft ook dezelfde bevoegdheden houden als wanneer de BV D geen OR zou hebben.

De holding neemt een bedrijf over. Wie krijgt de adviesaanvraag?

Dat is erg afhankelijk van de gevolgen van de overname. Als de overname gevolgen heeft voor zowel BV D als de BV’s onder GOR, dan zullen er twee adviesaanvragen ingediend moeten worden. Hieraan zie je al, dat een COR op het niveau van de holding een betere oplossing is. Want dan zou alleen de COR een adviesaanvraag ontvangen. Heeft de overname geen gevolgen voor BV D en geen gevolgen voor de BV’s onder de GOR, dan hoeft geen enkele adviesaanvraag ingediend te worden door de holding. Het gaat erom welke BV’s direct of indirect gevolgen ondervinden van de overname.

Heeft de GOR bevoegdheden betreffende arbeidsvoorwaarden BV D?

Nee. Als BV D een OR heeft, dan gaat deze ondernemingsraad over de regelingen. En andersom heeft de OR van BV D niets te vertellen over regelingen van de BV’s die onder de GOR vallen.