OR-werk is werk

or-werk is werk

OR-werk is werk. De ondernemingsraad heeft zwaarwegende taken. Taken die je niet zonder tijd, faciliteiten, kennis en kunde uit kunt voeren. Daarom heeft de OR onder andere het recht om gebruik te maken van de faciliteiten die binnen de onderneming aanwezig zijn. Dit blijkt uit artikel 17:1 WOR: De ondernemer is verplicht de ondernemingsraad, de…