Ambtelijk Secretaris OR

ambtelijk secretaris or

Ambtelijk Secretaris OR: Een essentiële rol binnen de organisatie

Inleiding

De Ambtelijk Secretaris van de Ondernemingsraad (OR) speelt een cruciale rol binnen elke organisatie waar een OR aanwezig is. In dit artikel bespreken we wat een Ambtelijk Secretaris OR doet, waarom deze functie zo belangrijk is, en hoe iemand een goede Ambtelijk Secretaris kan worden.

Wat is een Ondernemingsraad?

De Ondernemingsraad is een orgaan binnen een organisatie dat de belangen van de medewerkers vertegenwoordigt. De OR overlegt met het management of de directie over belangrijke zaken die de werknemers aangaan, zoals werkomstandigheden, arbeidstijden en het bedrijfsbeleid. De OR heeft ook wettelijke rechten, zoals het recht op informatie, adviesrecht en instemmingsrecht.

De rol van de Ambtelijk Secretaris

De Ambtelijk Secretaris OR ondersteunt de OR door ervoor te zorgen dat de raad zijn taken goed kan uitvoeren. Deze ondersteuning kan op verschillende manieren worden geboden:

  1. Organisatorische ondersteuning: De Ambtelijk Secretaris helpt bij het plannen en organiseren van vergaderingen, bereidt de agenda voor, notuleert tijdens vergaderingen en zorgt dat alle documentatie ordelijk en toegankelijk is.
  2. Inhoudelijke ondersteuning: Hij of zij voorziet de OR van informatie en advies over wettelijke bepalingen, rechten en plichten, en helpt bij het formuleren van standpunten en adviezen.
  3. Communicatieve ondersteuning: De Ambtelijk Secretaris fungeert vaak als een brug tussen de OR en het management, en zorgt voor de communicatie met de achterban (de werknemers die de OR vertegenwoordigt).

Waarom is de functie belangrijk?

De Ambtelijk Secretaris zorgt ervoor dat de OR effectief en efficiënt kan functioneren. Door de administratieve lasten van de OR-leden over te nemen, kunnen zij zich meer richten op hun hoofdtaak: het vertegenwoordigen van de belangen van de werknemers. Dit maakt de OR sterker en invloedrijker binnen de organisatie.

Hoe word je een Ambtelijk Secretaris?

Om een goede Ambtelijk Secretaris te worden, zijn er enkele vaardigheden en kwalificaties die van pas komen:

  • Organisatorische vaardigheden: Je moet goed georganiseerd zijn en in staat om meerdere taken tegelijkertijd te beheren.
  • Communicatieve vaardigheden: Sterke mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden zijn essentieel, aangezien je de spil bent in de communicatie binnen en buiten de OR.
  • Kennis van arbeidsrecht: Kennis van het arbeidsrecht en andere relevante regelgeving helpt de OR te adviseren over hun rechten en plichten.
  • Neutraliteit: Het is belangrijk om neutraal en onpartijdig te blijven in alle communicatie en adviezen.

Vaak is een achtergrond in human resources, rechten of bedrijfsmanagement een goede basis voor deze functie. Daarnaast zijn er specifieke cursussen en trainingen voor Ambtelijk Secretarissen die je kunt volgen om je vaardigheden te ontwikkelen.

Als je meer wilt weten over de ondernemingsraad, dan kun je een OR Training volgen. Je hebt als OR-lid recht op minimaal 5 scholingsdagen per jaar.

Conclusie

De Ambtelijk Secretaris OR is een sleutelfiguur die ervoor zorgt dat de ondernemingsraad zijn werkzaamheden effectief kan uitvoeren. Met sterke organisatorische, communicatieve en juridische vaardigheden kan de Ambtelijk Secretaris een positieve impact hebben op het functioneren van de OR en daarmee op de hele organisatie. Het is een uitdagende maar zeer waardevolle rol binnen elke organisatie die een OR heeft.