Uren Vergoeding OR

uren vergoeding OR

Uren vergoeding OR, hoe zit dat? De ondernemingsraad en de commissies van die raad vergaderen zoveel mogelijk tijdens de normale arbeidstijd (art. 17:2 WOR). De leden van de ondernemingsraad en de commissies krijgen hun loon doorbetaald als ze niet kunnen werken omdat ze een vergadering bijwonen (art. 17:3 WOR). Onder de vergadertijd vallen de voorbereiding van de vergaderingen, de vergaderingen zelf, het nawerk van de vergaderingen en reistijd van en naar de vergaderingen.

Uren Vergoeding OR, overleg met anderen

De werkgever moet ervoor zorgen dat de leden van de ondernemingsraad en hun commissies elk jaar een aantal uren krijgen waarin ze, tijdens werkuren en met behoud van loon, kunnen overleggen en praten met anderen over zaken die met hun werk te maken hebben. Ook moeten ze tijd krijgen om zich te verdiepen in de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf. Het aantal uren hiervoor bepalen de werkgever en de ondernemingsraad samen (art. 18:1 WOR). Dit aantal mag niet lager zijn dan 60 uren (art. 18:3 WOR). Deze uren komen bovenop de uren voor de vergadertijd, zoals beschreven in de eerste alinea.

Uren Vergoeding OR, scholing en training

De werkgever moet ervoor zorgen dat de leden van de ondernemingsraad en de leden van een vaste commissie of onderdeelcommissie elk jaar een aantal dagen kunnen besteden aan scholing en training. Deze dagen worden in overleg met de ondernemingsraad bepaald. Tijdens deze dagen krijgen de leden hun loon doorbetaald. De scholing moet goed zijn en hen helpen om hun werk voor de ondernemingsraad beter te kunnen doen (art 18:2 WOR). OR-leden hebben recht op minimaal 5 scholingsdagen per jaar per persoon (art. 18:3.b WOR).

Wie bepaalt wat?

In Nederland hebben leden van de ondernemingsraad (OR) een behoorlijke mate van zelfstandigheid in het organiseren van hun werkzaamheden. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt een kader waarbinnen de OR zijn taken uitvoert. Volgens deze wet kan de OR zelf zijn voorzitter en eventuele andere functionarissen kiezen, zijn eigen werkwijze bepalen, en commissies instellen.

De leden van de OR bepalen onderling wie welke taken op zich neemt en hoeveel tijd iemand daaraan besteedt. Dit leg je vaak vast in een reglement of door afspraken in de vergaderingen van de OR. Het is belangrijk dat de OR zijn taken effectief kan uitvoeren, en daarom moet de werkgever de faciliteiten beschikbaar stellen, zoals voldoende tijd voor de leden om hun OR-werkzaamheden uit te voeren. Deze tijd druk je vaak uit als ‘faciliteitentijd’ en moet redelijk zijn, zodat de OR-leden hun rollen effectief kunnen vervullen zonder dat dit ten koste gaat van hun reguliere werk.

Volg een OR Training als je meer wilt weten over de ondernemingsraad en zijn rechten, plichten, taken en verantwoordelijkheden.

De specifieke invulling van de rollen binnen de OR en de tijd die aan verschillende taken wordt besteed, kan variƫren afhankelijk van de grootte van de organisatie, de complexiteit van de issues, en de afspraken die binnen de OR worden gemaakt.