Het gat tussen lonen van mannen en vrouwen

Het gat tussen lonen van mannen en vrouwen
Het gat tussen lonen van mannen en vrouwen

Europa wil een stokje steken voor het gat tussen lonen van mannen en vrouwen. Daarom is het verplicht voor ondernemingen met meer dan tweehonderdvijftig werknemers de lonen te publiceren. Daarnaast publiceert de onderneming een benchmark. Zodat je de lonen daarmee kunt vergelijken. En als de lonen van de onderneming meer dan vijf procent afwijken van de benchmark, dan mogen werknemers een onderzoek instellen. Tenminste dat is de bedoeling van de Europese Commissie (EC). De EC heeft hiervoor een wetsvoorstel ingediend.

In het wetsvoorstel van de EC kun je het volgende vinden:

  1. de OR kan bij loondiscriminatie namens de werknemers een gerechtelijke procedure starten,
  2. regels over het transparanter maken van de lonen,
  3. tools voor werknemers voor het tegengaan van ongelijkheid,
  4. werkgever moet aanvangssalaris van de vacante functie weergeven,
  5. werkgever mag niet meer vragen naar het salaris wat je nu verdient,
  6. controle van de ondernemingen,
  7. boetes bij overtreding van de regels over ongelijkheid en
  8. eventueel extra sancties bij herhaaldelijke overtreding van de regels.

De rol van de OR bij het gat tussen lonen van mannen en vrouwen

Krachtens artikel 28 WOR lid 3 is het de taak van de OR om discriminatie tegen te gaan. De bestuurder moet de ondernemingsraad informeren over de beloningsverhoudingen. Als een onderneming meer dan honderd werknemers heeft, dan moet de bestuurder dit uit eigen initiatief doen. Maar heeft de onderneming minder dan honderd werknemers, dan heeft de OR het recht om de informatie op te vragen. Het initiatief ligt dan niet meer bij de bestuurder. Maar in mijn ogen hoort de bestuurder zijn verantwoordelijkheid te nemen en uit zichzelf de informatie te verstrekken.

En, wat doe je dan met die informatie?

Deze informatie kun je vergelijken met een benchmark. Als er minder dan vijf procent verschil tussen zit, dan is de algemene mening dat er geen sprake is van discriminatie. Maar als er een verschil van vijf procent of meer tussen zit, dan kan de OR een loononderzoek starten. Uit dit loononderzoek moet blijken waarom er een verschil is. Er moet een plausibele verklaring voor zijn. Als er geen plausibele verklaring is, dan kan er sprake zijn van discriminatie.