Pilot wijziging uren afdelingsmanager

pilot wijziging uren afdelingsmanager

Over een pilot wijziging uren afdelingsmanager werd mij het volgende gevraagd:

De functie Afdeling Manager wordt ingevuld 5 dagen-38uur. Wij als OR zouden dit willen verlagen naar 4 dagen-32uur.

Hier zijn wij als OR al 3 jaar lang mee bezig om dit voor elkaar te krijgen. Nu zijn wij als OR erachter gekomen dat er nu voor 1 persoon een uitzondering is gemaakt. De bestuurder geeft aan dat dit om een test gaat. Nu hebben wij de bestuurder gevraagd wat de test periode is en wat de punten zijn waarop beoordeeld wordt en of de test geslaagd is ja of nee.

Nu vragen wij ons het volgende af;

1) Mogen we de persoon in kwestie benaderen om te vragen of het daadwerkelijk om een test gaat?

2) Stel de test is geslaagd mogen er dan uitzonderingen gemaakt worden en dat er in één filiaal wel iemand de functie kan doen in 32u/ 4 dagen en in een ander filiaal iemand verplicht blijft de functie in 38u/5 dagen te doen?

Het is begrijpelijk dat jullie als ondernemingsraad (OR) duidelijkheid willen krijgen over deze situatie. Hier zijn antwoorden op jullie vragen:

1) Mag de OR de persoon in kwestie benaderen om te vragen of het daadwerkelijk om een test gaat?

Als OR hebben jullie de verantwoordelijkheid om de belangen van de werknemers te behartigen en toezicht te houden op de naleving van afspraken en regelgeving binnen de organisatie. Het benaderen van de persoon in kwestie kan echter gevoelig liggen. Het is belangrijk om rekening te houden met de privacy en de persoonlijke situatie van de werknemer.

Het is meestal aan te raden om eerst via de bestuurder of HR-afdeling te gaan om informatie te verkrijgen. Dit zorgt voor transparantie en voorkomt eventuele ongemakkelijke situaties voor de werknemer. Mocht dit niet tot de gewenste duidelijkheid leiden, dan kan het in overleg met de bestuurder of HR nog steeds bespreekbaar worden gemaakt om de werknemer te benaderen.

2) Stel de test is geslaagd, mag er dan uitzonderingen gemaakt worden dat er in een filiaal wel iemand de functie kan doen in 32u/ 4 dagen en in een ander filiaal iemand verplicht blijft de functie in 38u/5 dagen te doen?

Het maken van uitzonderingen kan complex zijn en afhankelijk van de specifieke afspraken en het beleid binnen de organisatie. Over het algemeen geldt het volgende:

  • Gelijkheid en Non-Discriminatie: Het is belangrijk dat alle werknemers gelijk behandeld worden en dat er geen discriminatie plaatsvindt. Als de test in een filiaal succesvol is en dit leidt tot een structurele verandering, zou deze verandering in principe ook beschikbaar moeten zijn voor werknemers in andere filialen, tenzij er specifieke omstandigheden zijn die dit anders maken.
  • Functieomschrijving en Arbeidsovereenkomst: De aanpassing van werkuren moet in overeenstemming zijn met de functieomschrijving en de arbeidsovereenkomst van de werknemers. Als er een structurele verandering plaatsvindt, zouden de arbeidsvoorwaarden hierop aangepast moeten worden.
  • Overleg en Instemming: Veranderingen in werktijden en arbeidsvoorwaarden moeten meestal in overleg met de OR en met instemming van de betrokken werknemers plaatsvinden. Dit kan ook afhankelijk zijn van de CAO of andere collectieve afspraken die van toepassing zijn.

Het is verstandig om hierover in gesprek te gaan met de bestuurder en duidelijkheid te krijgen over de criteria voor succes en de impact op andere werknemers. Indien nodig kunnen jullie als OR een formeel advies geven of om instemming vragen voor structurele veranderingen.

Als OR hebben jullie ook de mogelijkheid om juridische bijstand in te schakelen als er onduidelijkheden of conflicten ontstaan over de rechten en plichten van zowel de werkgever als de werknemers.