Is adviesrecht van toepassing bij een verhuizing?

adviesrecht verhuizing
adviesrecht verhuizing

Adviesrecht verhuizing, een combinatie waar veel over te schrijven valt. In artikel 25, lid 1 sub f van de wet op de ondernemingsraden staat het volgende.

f. wijziging van de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent;

Bij veel onderwerpen in artikel 25 WOR staat het woord “belangrijke”. Maar dat is bij sub f niet het geval. Dat betekent dat het besluit niet belangrijk hoeft te zijn. Het moet alleen letterlijk gaan om een wijziging van de plaats waar de werkzaamheden uitgeoefend worden. Dus zelfs wanneer een onderneming haar werkzaamheden verplaatst van verdieping één naar verdieping twee, dan is adviesrecht van toepassing.

De vraag is natuurlijk of de ondernemingsraad gebruik wil maken van zijn adviesrecht verhuizing. Ik kan mij heel goed voorstellen dat de OR geen gebruikmaakt van het adviesrecht verhuizing wanneer de onderneming slechts een verdieping verhuist. Aan de andere kant komt er bij een verhuizing meer kijken dan je denkt. De ondernemingsraad moet er ook op toezien dat er gezond en veilig gewerkt kan worden. En als er op dat vlak al een aantal zaken speelden voor de verhuizing, dan zou je bij de adviesaanvraag de focus op gezond en veilig werken kunnen leggen.

En instemmingsrecht bij verhuizing?

In artikel 27, lid 1 sub d van de WOR staat het volgende.

d. een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid;

In het geval van een verhuizing kan het zijn dat de RI&E aangepast moet worden. RI&E is risico inventarisatie en evaluatie van alle risico’s die gezond en veilig werken bedreigen. En als de RI&E aangepast moet worden, dan is instemmingsrecht van toepassing. De RI&E valt namelijk onder een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Door de OR Cursus Arbo te volgen leer je meer over de ondernemingsraad en gezond en veilig werken.

Zowel adviesrecht als instemmingsrecht kan dus van toepassing zijn bij een verhuizing.