Wat kan de OR met ziekteverzuim doen?

Wat kan de OR met ziekteverzuim doen?
Wat kan de OR met ziekteverzuim doen?

Wat kan de OR met ziekteverzuim doen? Het antwoord op deze vraag vind je in onderstaande tekst.

Krachtens artikel 28 WOR is het de taak van de ondernemingsraad om arbeidsomstandigheden te bevorderen. Daarbij hoort ook het ziekteverzuim binnen de onderneming, voor zover dit werk gerelateerd is. Want de OR kan er weinig aan doen als de werknemer buiten het werk om ziek is geworden. Dat is naar mijn mening niet meer de verantwoordelijkheid van de ondernemingsraad.

Wat kan de OR met ziekteverzuim doen?

Er zijn een aantal stappen die een OR kan zetten in verband met ziekteverzuim:

 1. Informatie over ziekteverzuim opvragen.

  De mogelijkheid om iets te ondernemen begint bij het vergaren van informatie. In artikel 31 WOR vind je het informatierecht. De ondernemingsraad mag alle informatie opvragen die hij nodig acht voor het uitoefenen van zijn taken. Dus de OR kan alle informatie over ziekteverzuim opvragen en de bestuurder is verplicht de informatie te leveren. Het is wel zo dat de informatie geanonimiseerd moet zijn.

 2. De informatie over ziekteverzuim analyseren.

  Voor het analyseren van het ziekteverzuim heb je zogenaamde benchmarks nodig. Deze benchmarks zijn een weergave van gemiddelden die gelden voor de sector waarin de onderneming werkzaam is. Misschien zijn er wel benchmarks voor specifieke werkzaamheden of functies binnen de onderneming. Deze benchmarks kun je ook bij de bestuurder opvragen. Want als het goed is vergelijkt hij ook de cijfers met voorhanden zijnde benchmarks. Tijdens de Cursus Arbo Ondernemingsraad leer je ziekteverzuimcijfers te analyseren.

 3. Plan van aanpak op de agenda van de overlegvergadering zetten.

  Het plan van aanpak is onderdeel van de RI&E. De RI&E is de risico inventarisatie en evaluatie van alle risico’s die gezond en veilig werken bedreigen. Het is belangrijk dat de ondernemingsraad in de gaten houdt dat de bestuurder de actiepunten ook uitvoert. Bij herhaaldelijk uitstellen van bepaalde actiepunten heeft de OR een aantal tools. Deze tools kan de OR gebruiken om uitvoering van de actiepunten af te dwingen.

 4. Gebruikmaken van het instemmingsrecht.

  De OR heeft instemmingsrecht wat betreft veel zaken die aan ziekteverzuim gerelateerd zijn. De OR heeft onder andere instemmingsrecht bij het aanstellen van de preventiemedewerker en de arbodienst.