Tellen vrijwilligers mee bij bepalen verplichting oprichten ondernemingsraad?

Organisaties met veel vrijwilligers lopen tegen deze vraag aan. Zij hebben bijvoorbeeld 30 medewerkers in vaste loondienst en nog eens 40 vrijwilligers die regelmatig werk voor de organisatie verrichten. De vraag is wanneer ben je als organisatie verplicht een ondernemingsraad op te richten, als je door het aantal vrijwilligers de grens van 50 werknemers passeert.…

Inhoud OR-reglement

De WOR, oftewel de Wet op de ondernemingsraden in Nederland, stelt bepaalde eisen aan de inhoud van het OR-reglement. Het OR-reglement bevat de werkwijze en procedures van de ondernemingsraad (OR). Volgens de WOR moeten in ieder geval de volgende zaken in de inhoud van het OR-reglement worden opgenomen: Het is belangrijk dat het OR-reglement in…

Uitzendkrachten en stemrecht ondernemingsraad

Uitzendkrachten en stemrecht ondernemingsraad, hoe zit dat? In Nederland regelt de Wet op de ondernemingsraden (WOR) het onderwerp uitzendkrachten en stemrecht ondernemingsraad. Volgens de WOR hebben uitzendkrachten onder bepaalde voorwaarden ook stemrecht voor de ondernemingsraad van het inlenende bedrijf. Deze regels zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat uitzendkrachten, die een significant deel van de…

Kandidaten Ondernemingsraad

Kandidaten ondernemingsraad, wat staat er in de WOR? Over kandidaten ondernemingsraad staat in de WOR het volgende. Volgens de WOR kunnen in principe alle medewerkers zich kandidaat stellen voor de ondernemingsraad. Er zijn echter enkele specifieke vereisten en uitzonderingen. Vereisten: Uitzonderingen: Let op dat de specifieke vereisten en uitzonderingen kunnen variëren afhankelijk van de bedrijfsgrootte…

Stemmen OR-verkiezingen

Stemmen OR-verkiezingen. Ondernemingsraad (OR) verkiezingen zijn een belangrijk onderdeel van de democratische werking binnen een bedrijf of organisatie. Bij OR-verkiezingen mogen in principe alle werknemers van het bedrijf of de organisatie hun stem uitbrengen. Dit omvat fulltime werknemers, parttime werknemers, en in sommige gevallen zelfs tijdelijke of contractwerknemers. Er kunnen echter beperkingen zijn, afhankelijk van…

Instellen OR bij meerdere BV’s, moet dat?

Het instellen van een Ondernemingsraad (OR) bij meerdere BV’s hangt af van verschillende factoren zoals het aantal werknemers en de structuur van de bedrijven. Volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in Nederland moet elke organisatie met 50 of meer werknemers een Ondernemingsraad (OR) hebben. Het kan zijn dat elk van de BV’s afzonderlijk minder…

Oprichten OR

Oprichten OR, hoe ga je te werk? Een ondernemingsraad (OR) is een representatief orgaan van werknemers binnen een organisatie. Het is een belangrijk middel voor medezeggenschap. En stelt werknemers in staat om invloed uit te oefenen op het beleid en de besluitvorming van de organisatie. Hieronder volgt een stappenplan voor het oprichten van een ondernemingsraad.…

Zittingsduur OR

De zittingsduur van de ondernemingsraad (OR) kan variëren afhankelijk van de regelgeving in het land. En daarnaast de specifieke afspraken die zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement of de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Over het algemeen is de zittingsduur van een OR-lid echter tussen de twee en vier jaar. In Nederland, bijvoorbeeld, is de standaard in de…

Wie kunnen er in de ondernemingsraad?

Wat fantastisch dat je geïnteresseerd bent in de Ondernemingsraad (OR) en de mensen die hierin zitting kunnen nemen. De OR speelt een essentiële rol in het waarborgen van de belangen van werknemers binnen een organisatie. Maar, wie kunnen in de ondernemingsraad? Laten we beginnen! De Ondernemingsraad is een medezeggenschapsorgaan dat is opgericht om de belangen…

Uit hoeveel OR-leden moet een ondernemingsraad bestaan?

Een ondernemingsraad (OR) is een belangrijk orgaan binnen een bedrijf of organisatie dat de belangen van de medewerkers vertegenwoordigt. Een van de vragen die vaak opkomt bij het vormen van een OR is het aantal leden dat deze raad moet hebben. Het wettelijk vastgestelde aantal OR-leden is afhankelijk van de grootte van de organisatie en…

Wanneer is een ondernemingsraad verplicht?

Een ondernemingsraad (OR) is een belangrijk orgaan binnen een organisatie dat de belangen van het personeel behartigt. Het is een vorm van medezeggenschap waarbij werknemers inspraak hebben in het beleid en de gang van zaken binnen de onderneming. De vraag wanneer een ondernemingsraad verplicht is, hangt af van verschillende factoren. In Nederland is de Wet…

Zijn vrijwilligersorganisaties verplicht een OR op te richten?

Zijn vrijwilligersorganisaties verplicht een OR op te richten?

Er zijn meerdere organisaties waar alleen vrijwilligers werken. En die organisaties kunnen ook zo groot zijn, dat er meer dan vijftig medewerkers werken. Nu is de vraag. Zijn vrijwilligersorganisaties verplicht een OR op te richten? Om een antwoord te vinden lees ik eerst artikel 2 van de wet op de ondernemingsraden. In dit artikel staat…