Instellen OR bij meerdere BV’s, moet dat?

instellen OR meerdere BV's

Het instellen van een Ondernemingsraad (OR) bij meerdere BV’s hangt af van verschillende factoren zoals het aantal werknemers en de structuur van de bedrijven. Volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in Nederland moet elke organisatie met 50 of meer werknemers een Ondernemingsraad (OR) hebben.

Het kan zijn dat elk van de BV’s afzonderlijk minder dan 50 werknemers heeft, maar als ze samen onder een gemeenschappelijke leiding of moedermaatschappij staan en gezamenlijk meer dan 50 werknemers hebben, dan moet er ook een OR worden ingesteld.

Wat is gemeenschappelijke leiding in het kader van het instellen OR bij meerdere BV’s?

“Gemeenschappelijke leiding” is een term die je gebruikt om aan te geven dat verschillende bedrijfseenheden of juridische entiteiten (zoals BV’s) onder dezelfde leiding of hetzelfde management vallen.

In de context van de Ondernemingsraad en de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), betekent het dat je meerdere bedrijfseenheden als één onderneming kunt beschouwen als zij onder gemeenschappelijke leiding staan.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de bedrijven een gemeenschappelijke directeur of managementteam hebben, of als de leidinggevende beslissingen voor de verschillende bedrijven door dezelfde personen of groepen worden genomen.

Als er sprake is van gemeenschappelijke leiding, kunnen de bedrijven verplicht zijn om een Ondernemingsraad in te stellen, zelfs als elk van hen afzonderlijk minder dan 50 werknemers heeft, maar ze gezamenlijk meer dan 50 werknemers hebben.

Wat is een moedermaatschappij?

Een moedermaatschappij (ook bekend als een holding- of moederbedrijf) is een bedrijf dat voldoende stemrecht in een ander bedrijf (het dochterbedrijf) bezit om het management en de bedrijfsvoering te beheersen.

Een moedermaatschappij kan meerdere dochterondernemingen hebben, die elk als aparte juridische entiteiten kunnen opereren. Het bezit van dochterondernemingen geeft een moedermaatschappij het vermogen om controle en invloed uit te oefenen op de managementstrategieën en bedrijfsbeslissingen van die dochterondernemingen.

Moedermaatschappijen kunnen de structuur van een bedrijf of een groep bedrijven sterk beïnvloeden. Onder bepaalde omstandigheden, zoals wanneer dochterondernemingen gezamenlijk 50 of meer werknemers hebben, kan de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) in Nederland vereisen dat een Ondernemingsraad wordt ingesteld op het niveau van de moedermaatschappij of in elke dochteronderneming, afhankelijk van de specifieke omstandigheden.