Kandidaten Ondernemingsraad

kandidaten ondernemingsraad

Kandidaten ondernemingsraad, wat staat er in de WOR?

Over kandidaten ondernemingsraad staat in de WOR het volgende. Volgens de WOR kunnen in principe alle medewerkers zich kandidaat stellen voor de ondernemingsraad. Er zijn echter enkele specifieke vereisten en uitzonderingen.

Vereisten:

  1. Werknemersstatus: De werknemer moet in dienst zijn van het bedrijf. Dit betekent dat bijvoorbeeld freelancers zich niet kandidaat kunnen stellen.
  2. Duur van het dienstverband: Om zich kandidaat te kunnen stellen voor de OR moet de werknemer ten minste drie maanden in dienst zijn geweest van het bedrijf.

Uitzonderingen:

  1. Bestuurders van de organisatie kunnen geen lid worden van de OR. Dit is om belangenverstrengeling te voorkomen.
  2. Soms zijn er in de statuten van de ondernemingsraad of in de cao specifieke uitsluitingen opgenomen. Bijvoorbeeld bepaalde groepen werknemers die geen lid kunnen worden.

Let op dat de specifieke vereisten en uitzonderingen kunnen variëren afhankelijk van de bedrijfsgrootte en de sector. Het is altijd een goed idee om de specifieke regels van de ondernemingsraad en eventuele cao-afspraken te raadplegen.

Kunnen uitzendkrachten zich kandidaat stellen voor de OR?

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) in Nederland geeft in principe aan dat alleen werknemers van de organisatie zich kandidaat kunnen stellen voor de ondernemingsraad. Uitzendkrachten zijn formeel niet in dienst bij de organisatie waar ze werken, maar bij het uitzendbureau. Daardoor kunnen zij zich in de regel niet kandidaat stellen voor de ondernemingsraad van de organisatie waar ze zijn geplaatst.

Echter, in sommige gevallen kunnen uitzendkrachten wel stemrecht hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval als een uitzendkracht 15 maanden of langer werkzaam is in dezelfde organisatie. Het stemrecht betekent dat de uitzendkracht mag stemmen voor de verkiezingen van de ondernemingsraad, maar het geeft hen niet het recht om zich kandidaat te stellen. Een uitzendkracht mag zich kandidaat stellen na 18 maanden werkzaam te zijn.

Het is belangrijk om altijd de specifieke regels van de ondernemingsraad van een organisatie te raadplegen, omdat deze per organisatie kunnen variëren. In sommige gevallen kan er bijvoorbeeld een uitzondering gemaakt worden voor uitzendkrachten. In het OR-reglement kan je bijvoorbeeld bepalen dat uitzendkrachten al na 6 maanden stemrecht hebben en zich na 9 maanden kandidaat kunnen stellen voor de OR. Kortere termijnen mogen, omdat die de rechten van de uitzendkrachten uitbreiden. Langere termijnen mogen niet, omdat die de rechten van de uitzendkrachten beperken.