Stemmen OR-verkiezingen

stemmen or-verkiezingen

Stemmen OR-verkiezingen. Ondernemingsraad (OR) verkiezingen zijn een belangrijk onderdeel van de democratische werking binnen een bedrijf of organisatie. Bij OR-verkiezingen mogen in principe alle werknemers van het bedrijf of de organisatie hun stem uitbrengen. Dit omvat fulltime werknemers, parttime werknemers, en in sommige gevallen zelfs tijdelijke of contractwerknemers.

Er kunnen echter beperkingen zijn, afhankelijk van de specifieke regels van de OR en de geldende wetgeving. Bijvoorbeeld, sommige bedrijven vereisen dat werknemers een bepaalde periode in dienst zijn geweest voordat ze stemrecht krijgen.

Voor meer specifieke informatie zou je de statuten van de OR moeten raadplegen of met een vertegenwoordiger van de OR moeten spreken, aangezien de regels kunnen variëren per organisatie en jurisdictie.

Stemmen OR-verkiezingen, wie mag dat volgens de WOR?

Volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in Nederland hebben alle werknemers die 18 jaar of ouder zijn en die ten minste drie maanden in de onderneming werken, stemrecht in OR-verkiezingen.

Het gaat hierbij om alle werknemers, ongeacht of ze fulltime, parttime, tijdelijk of vast in dienst zijn. Ook uitzendkrachten die ten minste 18 maanden in de onderneming werkzaam zijn, hebben stemrecht.

Er kunnen echter uitzonderingen zijn. Bijvoorbeeld, sommige werknemers kunnen worden uitgesloten als ze een hogere leidinggevende functie bekleden. Raadpleeg daarom altijd de specifieke regels van de onderneming en de ondernemingsraad.

Het is belangrijk om te vermelden dat werknemers die jonger zijn dan 18 jaar of die minder dan drie maanden in dienst zijn, ook stemrecht kunnen hebben als dit zo is bepaald in het OR-reglement.

Uitzonderingen in het OR-reglement

Volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) kunnen bepaalde groepen werknemers worden uitgesloten van het stemrecht voor de ondernemingsraad. Deze uitzonderingen zijn doorgaans gebaseerd op de aard van de functie die de werknemer bekleedt.

  • Leidinggevenden: In sommige gevallen kunnen hogere leidinggevenden worden uitgesloten van het stemrecht. Dit zijn werknemers die bevoegd zijn om zelfstandig beslissingen te nemen over belangrijke aspecten van de bedrijfsvoering, en die daardoor mogelijk een belangenconflict kunnen hebben bij de stemming.
  • Tijdelijke werknemers: Hoewel tijdelijke werknemers in principe stemrecht hebben, moeten ze volgens de WOR ten minste zes maanden bij het bedrijf hebben gewerkt om te mogen stemmen. Dit geldt ook voor uitzendkrachten, tenzij ze langer dan 18 maanden bij het bedrijf hebben gewerkt.
  • Jongere werknemers: Werknemers die jonger zijn dan 18 hebben geen stemrecht, tenzij dit anders is bepaald in het OR-reglement.

Houd er rekening mee dat deze uitzonderingen variëren afhankelijk van het OR-reglement en de praktijken van het bedrijf. In sommige bedrijven hebben bijvoorbeeld alle werknemers stemrecht, ongeacht hun leeftijd of de duur van hun dienstverband. Het is daarom belangrijk om het specifieke OR-reglement van je bedrijf te raadplegen voor de precieze regels.

Stemmen OR-verkiezingen, wanneer mag je afwijken van de WOR?

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) in Nederland is bedoeld als basiswetgeving en stelt minimumnormen waaraan ondernemingsraden en hun verkiezingen moeten voldoen. Het is inderdaad mogelijk om van sommige bepalingen van de WOR af te wijken, maar meestal alleen op manieren die gunstiger zijn voor de werknemers – dat wil zeggen, “positieve” afwijkingen.

Bijvoorbeeld, de WOR stelt dat werknemers pas mogen stemmen in OR-verkiezingen als ze ten minste drie maanden in dienst zijn bij het bedrijf en ouder dan 18 jaar zijn. Maar als het bedrijf dit wenst, kan het in zijn OR-reglement bepalen dat werknemers vanaf hun eerste werkdag of ongeacht hun leeftijd mogen stemmen. Dit zou een positieve afwijking zijn van de WOR, omdat het de rechten van de werknemers uitbreidt.

Het is echter belangrijk om te benadrukken dat niet alle bepalingen van de WOR flexibel zijn. Sommige bepalingen, vooral die welke betrekking hebben op fundamentele rechten en beschermingen voor werknemers, kunnen niet worden veranderd of omzeild, zelfs niet in het OR-reglement. Als je twijfels hebt over een specifieke situatie, is het altijd een goed idee om juridisch advies in te winnen.