Uit hoeveel OR-leden moet een ondernemingsraad bestaan?

hoeveel or-leden

Een ondernemingsraad (OR) is een belangrijk orgaan binnen een bedrijf of organisatie dat de belangen van de medewerkers vertegenwoordigt. Een van de vragen die vaak opkomt bij het vormen van een OR is het aantal leden dat deze raad moet hebben. Het wettelijk vastgestelde aantal OR-leden is afhankelijk van de grootte van de organisatie en het aantal medewerkers.

In Nederland is de samenstelling en het aantal OR-leden geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Volgens deze wet moet een OR bestaan uit minimaal drie leden. Dit geldt voor organisaties met ten minste 50, maar minder dan 100 werknemers. Het aantal leden kan echter worden uitgebreid als zowel de werkgever als de meerderheid van de werknemers hiermee instemt.

In de WOR vind je het volgende.

Een ondernemingsraad bestaat uit leden die door de in de onderneming werkzame personen rechtstreeks uit hun midden worden gekozen. Hun aantal bedraagt in een onderneming

met minder dan 50 personen 3 leden;

met 50 tot 100 personen 5 leden;

met 100 tot 200 personen 7 leden;

met 200 tot 400 personen 9 leden;

met 400 tot 600 personen 11 leden;

met 600 tot 1000 personen 13 leden;

met 1000 tot 2000 personen 15 leden;

en zo vervolgens bij elk volgend duizendtal personen 2 leden meer, tot ten hoogste 25 leden.

Naast het minimumaantal OR-leden kan een organisatie er ook voor kiezen om meer leden toe te voegen. Dit kan nuttig zijn. Hierdoor zorg je ervoor dat verschillende afdelingen, functies of belangen binnen het bedrijf vertegenwoordigd zijn in de OR. Door een diversiteit aan achtergronden en perspectieven te waarborgen, kan de OR effectiever functioneren. En een bredere vertegenwoordiging bieden aan de medewerkers.

Het is belangrijk op te merken dat de WOR niet alleen het aantal OR-leden regelt, maar ook andere aspecten van de medezeggenschap binnen een organisatie. Zo bepaalt de wet onder andere de verkiezingsprocedure van OR-leden, de zittingstermijn, het recht op scholing en de bevoegdheden van de OR.

Conclusie hoeveel OR-leden

Al met al is het aantal OR-leden dat een ondernemingsraad moet hebben afhankelijk van de grootte van de organisatie en het aantal werknemers. Het wettelijk minimum is vastgelegd op drie leden voor organisaties met 50 tot 100 werknemers. Terwijl grotere organisaties een formule hanteren op basis van het aantal werknemers. Het is echter altijd mogelijk om meer leden toe te voegen. Dat doe je om een brede vertegenwoordiging en diversiteit binnen de OR te waarborgen.