OR-werk is werk

or-werk is werk

OR-werk is werk. De ondernemingsraad heeft zwaarwegende taken. Taken die je niet zonder tijd, faciliteiten, kennis en kunde uit kunt voeren. Daarom heeft de OR onder andere het recht om gebruik te maken van de faciliteiten die binnen de onderneming aanwezig zijn. Dit blijkt uit artikel 17:1 WOR: De ondernemer is verplicht de ondernemingsraad, de…

Mag een onderneming vaccinatie verplicht stellen?

Mag een onderneming vaccinatie verplicht stellen?

Mag een onderneming vaccinatie verplicht stellen? Dat is de grote vraag die op dit moment speelt. Leaseplan heeft tegen zijn medewerkers gezegd dat zij thuis moeten blijven als zij niet gevaccineerd zijn. Gelijk ontstond er grote ophef bij de vakbonden. En dat terwijl Leaseplan werknemers niet vraagt of zij zich hebben gevaccineerd. Veel juristen schermen…

Wat kan de OR met ziekteverzuim doen?

Wat kan de OR met ziekteverzuim doen?

Wat kan de OR met ziekteverzuim doen? Het antwoord op deze vraag vind je in onderstaande tekst. Krachtens artikel 28 WOR is het de taak van de ondernemingsraad om arbeidsomstandigheden te bevorderen. Daarbij hoort ook het ziekteverzuim binnen de onderneming, voor zover dit werk gerelateerd is. Want de OR kan er weinig aan doen als…

Het gat tussen lonen van mannen en vrouwen

Het gat tussen lonen van mannen en vrouwen

Europa wil een stokje steken voor het gat tussen lonen van mannen en vrouwen. Daarom is het verplicht voor ondernemingen met meer dan tweehonderdvijftig werknemers de lonen te publiceren. Daarnaast publiceert de onderneming een benchmark. Zodat je de lonen daarmee kunt vergelijken. En als de lonen van de onderneming meer dan vijf procent afwijken van…

Politiek primaat, waar ligt de grens?

Politiek primaat, waar ligt de grens?

De overheid neemt een aparte positie in, als het om de ondernemingsraad gaat. Overheidsondernemers kunnen schermen met het politiek primaat. Nu is de vraag. Politiek primaat, waar ligt de grens? In dit artikel ga ik hier op in. Het politiek primaat kan de ondernemingsraad erg in zijn handelen beperken. Als de bestuurder geen bemoeienis van…

Zijn vrijwilligersorganisaties verplicht een OR op te richten?

Zijn vrijwilligersorganisaties verplicht een OR op te richten?

Er zijn meerdere organisaties waar alleen vrijwilligers werken. En die organisaties kunnen ook zo groot zijn, dat er meer dan vijftig medewerkers werken. Nu is de vraag. Zijn vrijwilligersorganisaties verplicht een OR op te richten? Om een antwoord te vinden lees ik eerst artikel 2 van de wet op de ondernemingsraden. In dit artikel staat…