Plichten OR

Een ondernemingsraad (OR) heeft niet alleen taken, maar ook een aantal plichten OR die van belang zijn voor de goede uitvoering van het werk van de OR en het behartigen van de belangen van de werknemers. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste plichten van de ondernemingsraad. Kortom, de plichten OR zijn erop gericht om…