WOR Adviesrecht

Als werknemer heb je in Nederland bepaalde rechten en een daarvan is het adviesrecht van de ondernemingsraad (OR). Dit recht is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Dit adviesrecht houdt in dat de OR het recht heeft om advies uit te brengen aan de directie van een organisatie over bepaalde besluiten die genomen…

Informatierecht OR

Het informatierecht is een belangrijk recht van de ondernemingsraad (OR). Dit recht houdt in dat de OR het recht heeft om tijdig en volledig geïnformeerd te worden door de bestuurder van het bedrijf over zaken die voor de werknemers van belang zijn. Dit recht is vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het informatierecht…

Rechten OR

De ondernemingsraad (OR) heeft verschillende wettelijke rechten die hem in staat stellen om de belangen van de werknemers te behartigen en om invloed uit te oefenen op de besluitvorming binnen de organisatie. Rechten OR, welke zijn er? Hieronder volgen de belangrijkste rechten van de OR: Waar staan de rechten? Deze rechten zijn vastgelegd in de…

Adviesrecht OR

Het adviesrecht is een belangrijke bevoegdheid van de ondernemingsraad (OR). Het geeft de OR het recht om de werkgever van advies te voorzien over belangrijke besluiten die de organisatie raken. Het doel van het adviesrecht is om de belangen van de werknemers te behartigen en ervoor te zorgen dat er rekening wordt gehouden met hun…

Instemmingsrecht OR

Het instemmingsrecht OR is één van de belangrijkste bevoegdheden van de ondernemingsraad (OR). Het geeft de OR het recht om een veto uit te spreken over bepaalde besluiten van de werkgever. Het instemmingsrecht heeft betrekking op een aantal onderwerpen die van groot belang zijn voor de werknemers, zoals arbeidsvoorwaarden, werktijden en arbeidsomstandigheden. Wat is instemmingsrecht…

Verschil adviesrecht en instemmingsrecht OR

Verschil adviesrecht en instemmingsrecht OR

Verschil adviesrecht en instemmingsrecht OR is een artikel over, de naam zegt het al, het verschil tussen adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht Het adviesrecht is, heel simpel gezegd, het recht om te mogen adviseren. Maar adviseren dekt in zijn geheel niet de lading van dit recht. Het gaat namelijk veel verder. Want het doel van adviesrecht…