Verschil adviesrecht en instemmingsrecht OR

Verschil adviesrecht en instemmingsrecht OR
Verschil adviesrecht en instemmingsrecht OR

Verschil adviesrecht en instemmingsrecht OR is een artikel over, de naam zegt het al, het verschil tussen adviesrecht en instemmingsrecht.

Adviesrecht

Het adviesrecht is, heel simpel gezegd, het recht om te mogen adviseren. Maar adviseren dekt in zijn geheel niet de lading van dit recht. Het gaat namelijk veel verder. Want het doel van adviesrecht is wezenlijk invloed uit kunnen oefenen. En, naar mijn mening, gaat wezenlijk invloed uit kunnen oefenen veel verder dan adviseren. Maar goed, dat is slechts mijn mening.

Het adviesrecht is vooral van toepassing bij bedrijfsorganisatorische en strategische zaken. Hierbij kun je denken aan overnames, fusies, reorganisaties, investeringen en nog veel meer onderwerpen. Deze onderwerpen zijn te vinden in artikel 25 van de WOR. De opsomming is gelimiteerd. Maar een ondernemingsraad kan ook een bovenwettelijk adviesrecht afspreken met de bestuurder. Dan is adviesrecht van toepassing bij een onderwerp dat niet voorkomt in artikel 25 van de WOR.

Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht is het recht om mee te mogen besluiten. Dit recht is in mijn ogen concreter dan het adviesrecht. Het doel van het instemmingsrecht is dat de OR mee kan besluiten. Dus het doel is hetzelfde als wat het recht inhoudt.

Het instemmingsrecht is vooral van toepassing bij regelingen. Regelingen in de zin van beleid. Bijvoorbeeld het beleid over personeelsopleiding. Dit zijn vrij duidelijke regelingen. Er is niet veel subjectiefs aan. De regelingen waarop het instemmingsrecht van toepassing is, zijn te vinden in artikel 27 van de WOR. Ook voor het instemmingsrecht geldt dat de ondernemingsraad voor andere onderwerpen instemmingsrecht kan afspreken. Dat is het zogenaamde bovenwettelijke instemmingsrecht.

Verschil adviesrecht en instemmingsrecht OR

Het verschil adviesrecht en instemmingsrecht OR is bijvoorbeeld het doel. Het doel van adviesrecht is wezenlijk invloed uitoefenen en het doel van instemmingsrecht is mee kunnen besluiten. Daarnaast is instemmingsrecht een hoger recht. Dus als zowel adviesrecht of instemmingsrecht van toepassing kunnen zijn, dan is het instemmingsrecht van toepassing. Verder is het adviestraject veel langer dan het instemmingstraject. Om wezenlijk invloed uit te kunnen oefenen moet de ondernemingsraad vanaf het begin bij het besluitvormingsproces betrokken zijn. Maar dat geldt niet voor het instemmingsrecht. Dan kan de OR vlak voordat het definitief besluit is genomen, benaderd worden.