Pilot wijziging uren afdelingsmanager

Over een pilot wijziging uren afdelingsmanager werd mij het volgende gevraagd: De functie Afdeling Manager wordt ingevuld 5 dagen-38uur. Wij als OR zouden dit willen verlagen naar 4 dagen-32uur. Hier zijn wij als OR al 3 jaar lang mee bezig om dit voor elkaar te krijgen. Nu zijn wij als OR erachter gekomen dat er…

Instemmingsplicht OR

Instemmingsplicht OR is een term die men gebruikt om aan te geven dat een werkgever verplicht is om de instemming van de ondernemingsraad (OR) te verkrijgen voordat de bestuurder een beslissing neemt. Dit is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), die geldt voor alle ondernemingen met ten minste 50 werknemers in dienst. De…

Instemmingsrecht OR

Het instemmingsrecht OR is één van de belangrijkste bevoegdheden van de ondernemingsraad (OR). Het geeft de OR het recht om een veto uit te spreken over bepaalde besluiten van de werkgever. Het instemmingsrecht heeft betrekking op een aantal onderwerpen die van groot belang zijn voor de werknemers, zoals arbeidsvoorwaarden, werktijden en arbeidsomstandigheden. Wat is instemmingsrecht…

Verschil adviesrecht en instemmingsrecht OR

Verschil adviesrecht en instemmingsrecht OR

Verschil adviesrecht en instemmingsrecht OR is een artikel over, de naam zegt het al, het verschil tussen adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht Het adviesrecht is, heel simpel gezegd, het recht om te mogen adviseren. Maar adviseren dekt in zijn geheel niet de lading van dit recht. Het gaat namelijk veel verder. Want het doel van adviesrecht…

Nietigheid inroepen of niet?

Nietigheid inroepen of niet? Dat is een zware beslissing die de ondernemingsraad niet zomaar neemt. Nietigheid inroepen, wanneer kan dit? Er zijn verschillende redenen waarom een ondernemingsraad een besluit nietig kan verklaren. De bestuurder heeft geen instemming gevraagd, terwijl dit wel moest. De ondernemingsraad heeft niet ingestemd, maar de bestuurder gaat wel over tot uitvoering…

Scholing Werknemers

scholing werknemers

Scholing werknemers is een artikel over de invoering van artikel dertien EU richtlijn “transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden”. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer de werkgever op grond van het Unierecht of het nationale recht of collectieve overeenkomsten verplicht is zijn werknemers een opleiding te verstrekken om het werk waarvoor zij zijn aangeworven uit te voeren,…

Wat kan de OR met ziekteverzuim doen?

Wat kan de OR met ziekteverzuim doen?

Wat kan de OR met ziekteverzuim doen? Het antwoord op deze vraag vind je in onderstaande tekst. Krachtens artikel 28 WOR is het de taak van de ondernemingsraad om arbeidsomstandigheden te bevorderen. Daarbij hoort ook het ziekteverzuim binnen de onderneming, voor zover dit werk gerelateerd is. Want de OR kan er weinig aan doen als…

Het gat tussen lonen van mannen en vrouwen

Het gat tussen lonen van mannen en vrouwen

Europa wil een stokje steken voor het gat tussen lonen van mannen en vrouwen. Daarom is het verplicht voor ondernemingen met meer dan tweehonderdvijftig werknemers de lonen te publiceren. Daarnaast publiceert de onderneming een benchmark. Zodat je de lonen daarmee kunt vergelijken. En als de lonen van de onderneming meer dan vijf procent afwijken van…